Insolvenční správce
JUDr. Šůstková Zukalová

Movité věci - automobily

V současné době nejsou žádné movité věci k prodeji.